Ziemniaki towarowe – oznakowanie i warunki eksportu

Ziemniaki towarowe – gdzie umieszczać oznakowanie

Ziemniaki towarowe muszą zostać obowiązkowo oznakowane na każdym opakowaniu jednostkowym, czyli każdym worku, skrzyni, czy skrzyni paletowej. W przypadku bulw przewożonych luzem oznakowanie powinno być obecne na środku transportu lub w dokumencie handlowym, który umożliwia identyfikację środka transportu. Dowolność znakowania dotyczy jego formy – może być to naklejka lub inny rodzaj etykiety.

Ziemniaki towarowe – zawartość etykiety

Zawartość treściowa etykiet ziemniaków towarowych zależna jest od celu transportu. W przypadku bulw ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są wprowadzane bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej etykieta zawierać powinna numer wpisu do rejestru podmiotu, który je wprowadzał, albo podmiotu, który je wprowadzał, oraz podmiotów, które je przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je wprowadzał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku bulw ziemniaków towarowych innych niż sadzeniaki, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innych państw członkowskich lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas wymagane są numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego, podmiotu, który je uprawiał, albo podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

Ziemniaki towarowe – wymagania eksportowe

Ziemniaki towarowe, które trafiają z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinny posiadać zaświadczenie, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Stosowne dokumenty wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, a jego ważność wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu.

Źródło

2020-03-05T14:23:58+01:0010.04.2020|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda