PRAWO/NORMY

PRAWO/NORMY2020-02-27T12:39:20+01:00

USŁUGI PRAWNE

Cena usługi opiniowania umowy kontraktacji:

  • dla członka Polskiej Federacji Ziemniaka wynosi 100zł netto za godzinę pracy,

  • dla podmiotów niezrzeszonych 150zł netto za godzinę pracy.

Warunki świadczenia usług podlegają indywidualnemu ustaleniu z przedstawicielami Kancelarii.

Dane kontaktowe do osoby koordynującej świadczenie usług:

radca prawny Paweł Kasiak, nr tel: 793-189-533

e-mail: biuro@sgk-kancelaria.pl

www.sgk-kancelaria.pl

http://webmail.federacjaziemniaka.pl/?_task=mail&_framed=1&_mbox=INBOX&_uid=810&_part=2&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

Współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Polską Federacją Ziemniaka porozumienie w sprawie utworzenia związku wzajemności członkowskiej.

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania w zakresie propagowania idei ubezpieczeń wzajemnych. Ponadto ustalone zostały zasady wspólnego działania w celu umożliwienia członkom Polskiej Federacji Ziemniaka korzystanie z wzajemnej ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez TUW „TUW”.

Projekty aktów prawnych

dostępne są w Rządowym Procesie Legislacyjnym (RPL) Rządowego Centrum Legislacji, Wnioskodawca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: legislacja.rcl.gov.pl

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych i ziemniaków jadalnych. Załącznik do Rozporządzenia Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1900)

L.p. Wymagania jakościowe Ziemniaki wczesne Ziemniaki jadalne
1. Wielkość bulw:
minimalna średnica bulw okrągłych  i okrągłoowalnych poprzeczna 28 mm poprzeczna 35 mm
minimalna średnica bulw podłużnych porzeczna 28 mm poprzeczna 35 mm
a podłużna 2 razy większa od poprzecznej
2. Maksymalny udział wagowy bulw:
1) zazieleniałych do 1% pkt. 1) i 2) łącznie do 2%
2) z wadami wewnętrznymi nie dotyczy
3) porażonych zgnilizną do 1% do 1%
4) zanieczyszczonych mineralnie lub organicznie do 2% do 1%
5) o mniejszej średnicy niż określono dla bulw wymienionych w lp. 1 do 3%
(nie mniejszej jednak niż 15 mm)
do 2%
(nie mniejszej jednak niż 28 mm)
6) porażonych parchem zwykłym nie dotyczy do 3%
7) uszkodzonych do 2% do 3%
8) niekształtnych nie dotyczy do 3%
9) niedojrzałych nie dotyczy do 2%
10) innych odmian do 2% do 2%
3. Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt.1 i 3-5 do 5% nie dotyczy
4. Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt. 1-7 nie dotyczy do 6%
5. Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 nie dotyczy do 8%
6. Bulwy:
1) porośniete kiełkami nie dotyczy nie dopuszcza się
2) nadmiernie zawilgocone na powierzchni nie dopuszcza się nie dopuszcza się
3) zaperzone11) nie dopuszcza się nie dopuszcza się
4) zapleśniałe12) nie dopuszcza się nie dopuszcza się
5) zamarznięte13) nie dopuszcza się nie dopuszcza się
6) zanieczyszczone środkami ochrony roślin14) nie dopuszcza się nie dopuszcza się

Objaśnienia:

1) bulwy o zielonej barwie występującej:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych — na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu,

b) w przypadku ziemniaków jadalnych — na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, sięgającej w głąb miąższu powyżej 5 mm;

2) bulwy z rdzawą, czarną, szarą plamistością oraz z pustowałością serc;

3) bulwy porażone suchą zgnilizną [Fusarium sp., Alternaria sp.], gangreną [Phoma foveata], mokrą zgnilizną [Erwinia (Pectobacterium) carotovora (Jones) Holland.,Bacillus sp., Clostridium sp., Pseudomonas sp.], zarazą ziemniaka [Phytophthora infestans de Bary] itp.;

4) bulwy zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami;

5) bulwy zanieczyszczone częściami tętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków;

6) bulwy pokryte plamami, których łączna powierzchnia jest większa niż 1/4 powierzchni bulwy [Streptomyces scabies (Thaxt) Waksem. Et Henr. Syn. Actinomyces scabies (Thaxt) Guss];

7) bulwy uszkodzone mechanicznie lub przez szkodniki:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych — na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z ptytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5  bulwy,

b) w przypadku ziemniaków jadalnych — na głębokość większą niż 5 mm;

8) bulwy:

a) zdeformowane — wyraźnie różniące się od typu odmianowego,

b) dzieciuchowate — z wtórnymi naroślami,

c) wrzecionowate — zakończone stożkowo przy stolonie;

9) bulwy o łuszczącej się, nieskorkowaciałej skórce, która na skutek lekkiego potarcia palcem złuszcza się;

10) bulwy określonej odmiany, których jednolitość określa się organoleptycznie na podstawie kształtu, głębokości oczek, barwy skórki i barwy miąższu na przekroju;

11) bulwy pozbawione turgoru, z oznakami więdnięcia, z widocznym zaciemnieniem miąższu na przekroju, rozciągającym się między powierzchnią bulwy a pierścieniem wiązek przewodzących, niekiedy sięgającym w głąb miąższu, a czasami z pękającym miąższem;

12) bulwy pokryte pleśnią na części lub całej powierzchni;

13) bulwy, w których po skaleczeniu skórki paznokciem lub na przekroju wyczuwa się kryształki lodu, lub bulwy miękkie, z których wycieka woda; na przekroju tkanki zdrowej i obumarłej tworzy się strefa zaciemniona lub nieregularna szczelina;

14) bulwy z pozostałością środków ochrony roślin w formie stałej, ciekłej lub z pozostałością obcych zapachów.

Przykładowe wymagania surowcowe przemysłu skrobiowego  

Wymagania jakościowe Według zakładów przemysłowych
Wielkość bulw (minmalna średnica bulw) >28 mm
Maksymalny udział bulw z wadami:
1) bulwy drobne o średnicy poniżej 28 mm:
25–30% zmniejszenie ciężaru netto o 10%
31–40% zmniejszenie ciężaru netto o 15%
41–50% zmniejszenie ciężaru netto o 20%
>50% partie nie są przyjmowane
2) bulwy nadgniłe, zgniłe, nadmarznięte i zamarznięte oraz porażone chorobami 3%
3) bulwy silnie uszkodzone 15%
4) bulwy z pozostałościami środków ochrony roślin, z obcym zapachem, z zaperzeniami, z kawałkami szkła, metalu, koksu i węgla dyskwalifikacja partii
Zawartość skrobi min. 13%
Preferowane odmiany skrobiowe z różnych grup wczesności
 Źródło: IHAR—PIB, Oddział Jadwisin

Przykładowe wymagania jakościowe ziemniaków do przetwórstwa spożywczego

Wymagania jakościowe Produkty
susze z ziemniaków smażone konserwowane
Kształt bulw okrągłe do owalnych podłużne do owalnych okrągłe do okrągłoowalnych okrągłe do owalnych
Zawartość skrobi (%) 15–19 ok. 16 14–17 16–20 12–14
Zawartość cukrów redukujących <0,25 0,5 0,15 ?0,5
Zawartość sumy cukrów (%) <1
Ciemnienie miąższu bulw surowych możliwie najmniejsze
Ciemnienie miąższu bulw po ugotowaniu cecha mniej ważna bardzo małe małe cecha mniej ważna bardzo małe
Typ kulinarny BC-C B-BC B-BC BC-C A-AB A-AB
Smakowitość dobra bardzo dobra do dobrej dobra dobra bardzo dobra do dobrej
Źródło: IHAR—PIB na podstawie Zgórska i Frydecka-Mazurczyk, 1998.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda