Wymagania dotyczące świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością handlową owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu, udostępnia wymagania dotyczące jakości handlowej świeżych owoców, warzyw i ziemniaków.

Ziemniaki
a) oznakowanie ziemniaków powinno zawierać następujące informacje
– rodzaj produktu – nazwa tj.: „ziemniaki wczesne” / „młode” – zebrane na początku zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości o skórce łuszczącej, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu lub „ziemniaki jadalne” – zebrane po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej.
– dane identyfikacyjne producenta / wprowadzającego – imię nazwisko / nazwa firmy oraz adres,
– kraj pochodzenia produktu: np. nazwa kraju – Polska, kraje UE, spoza UE, wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia – Polska, kraje spoza UE
b) w przypadku bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki oznakowanie dodatkowo powinno zawierać numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa podmiotu, który je wprowadza do obrotu.

Wymagania dotyczące jakości świeżych owoców i warzyw
– owoce i warzywa objęte normą ogólną i szczegółowymi normami handlowymi muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
– ziemniaki wczesne / młode lub ziemniaki jadalne muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Szczegóły

2019-11-13T10:42:46+01:0005.12.2019|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda