WIOŚiN: Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Kielcach, Oddziała w Starachowicach informuje, iż od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych będą podlegali m.in. producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony materiał roślinny na obszarze UE.

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami prawa?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. „roślin przeznaczonych do sadzenia”, tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia, lub pozostają posadzone i obejmą w szczególności:

  • drzewa i krzewy, krzewinki, sadzonki, materiał szkółkarski, rośliny w doniczkach lub pojemnikach (np. byliny, rośliny przeznaczone do pomieszczeń)

  • bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza, korzenie, podkładki, stolony, rozłogi, sadzeniaki ziemniaka, pąki, okulanty, sadzonki, zrazy, szczepy, nasiona określonych gatunków lub rodzajów.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji?
Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, będą podlegali m.in. producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony materiał roślinny na obszarze UE.

WAŻNE! Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa, rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały.

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  i Nasiennictwa (PIORiN), będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale do 14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.

Paszporty roślin
„Rośliny przeznaczone do sadzenia” przy przemieszczaniu na obszarze całej UE, co najmniej od momentu ich wyprowadzenia poza miejsce produkcji/gospodarstwo, powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Odstępstwo od tego wymogu, może dotyczyć tylko małych ilości roślin, dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym (tj. osobom nabywającym je na własny użytek np. przez ogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą sprzedawane przez Internet.

Formaty paszportów roślin będę jednolite w całej UE, a ich wzory określono w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313.

Więcej informacji:

  • wejdź na stronę piorin.gov.pl

  • zgłoś się do jednostki PIORiN,

Kto wydaje paszporty roślin?

Co do zasady, paszporty roślin będą wydawać upoważnione podmioty profesjonalne, tj. producenci  lub w określonych sytuacjach handlowcy, a w wyjątkowych sytuacjach PIORiN. Także ocena zdrowotności przed zaopatrzeniem materiału roślinnego w paszport roślin będzie zadaniem podmiotu profesjonalnego, z zastrzeżeniem określonych przypadków, gdy będzie to wykonywane przez PIORiN.

PAMIĘTAJ! Aby uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin konieczne będzie zgłoszenie się do PIORiN.

Podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów będą musiały spełnić określone wymogi, m.in. wykazać, że posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzania ocen zdrowotności roślin oraz dysponują systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność nabywanych i/lub zbywanych roślin.

Źródło

2019-08-01T10:53:26+02:0012.08.2019|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda