Zostań członkiem ZWC Federacja Ziemniaka w TUW

Zostań członkiem ZWC Federacja Ziemniaka w TUW2020-04-23T09:42:06+02:00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje Członkom Polskiej Federacji Ziemniaka ubezpieczenie upraw ziemniaków.
W zakresie ubezpieczenia upraw ziemniaka, Towarzystwo umożliwi skorzystanie z dopłaty do składki z budżetu państwa w ubezpieczeniach od ryzyka/ryzyk:

1) gradu;
2) przymrozków wiosennych;
3) powodzi;
4) suszy;
5) gradu oraz przymrozków wiosennych;

6) gradu i suszy.
7) gradu oraz huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny;
8) gradu, przymrozków wiosennych oraz huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny;

9) gradu, przymrozków wiosennych, powodzi oraz suszy;
10) gradu, przymrozków wiosennych, powodzi, suszy oraz huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny;

Ww. ubezpieczenia upraw ziemniaków, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 5 lipca 2005 r., gwarantują wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy szkoda (ubytek w plonie) wyniesie co najmniej:
1) 25% – w ryzyku suszy;
2) 10% – w pozostałych ryzykach.
Dodatkowo, tylko dla Członków Polskiej Federacji Ziemniaka, Towarzystwo przygotowało możliwość rozszerzenia ubezpieczenia upraw ziemniaków w zakresie:
1) odpowiedzialności za szkody wynoszące co najmniej 8% ubytku plonu (dot. ryzyka gradu, przymrozków wiosennych i deszczu nawalnego);
2) odpowiedzialności, w przypadku zawarcia ubezpieczenia od ryzyka deszczu nawalnego, za skutki zalania upraw (tzw. zastoiska wodne).”
Aby zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej Federacja Ziemniaka:
– skontaktuj się z agentem TUW (https://www.tuw.pl/PL/kontakt.html) w celu wybrania dedykowanej polisy
– zostań członkiem Polskiej Federacji Ziemniaka (jeżeli nim jeszcze nie jesteś)

WYPEŁNIJ PONIŻSZĄ DEKLARACJĘ. DEKLARACJA JEST WAŻNA TYLKO Z DEDYKOWANĄ POLISĄ UBEZPIECZENIOWĄ TUW!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Dane:

Pola oznaczone * są wymagane.
Rodzaj członkostwa: CZŁONEK ZWYCZAJNY

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską,
b. jest związana z branżą ziemniaczaną,
c. wpłaci na konto Stowarzyszenia roczną składkę członkowską.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności

Stowarzyszenia, Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów poprzez wykonywanie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

ROCZNA SKŁADKA DLA ZWC FEDERACJA ZIEMNIAKA: 10zł

Niezależnie od ilości zawartych polis ubezpieczeniowych TUW.


RODO:

1. Informujemy, że administratorem podanych powyżej danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Federacja Ziemniaka z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-480) przy ul. Wiejska 17/16 (dalej jako „PFZ”).

2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są wyłącznie w celach związanych z członkostwem w PFZ, w szczególności w celu realizacji uprawnień wynikających z członkostwa i przesyłania informacji dotyczących PFZ oraz newslettera.

4. Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w PFZ.

5. Informujemy, że dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PFZ oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy zdania poprzedniego oznaczają wykorzystywanie danych również w celach marketingowych realizowanych przez PFZ.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@federacjaziemniaka.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do PFZ oraz zachowania statutu Członka stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych, a także w przypadku wniosku o ograniczenie bądź usunięcie danych czy też cofnięcia zgody, niemożliwe jest dalsze świadczenie przez PFZ usług związanych z członkostwem w PFZ. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują wykluczeniem z PFZ Członka, którego dotyczą, z wyjątkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 10. Decyzje dotyczące podanych w formularzu danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 11. Kontakt z PFZ, w tym z osobą realizującą w PFZ obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@federacjaziemniaka.pl.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda