O innowacjach w branży ziemniaczanej

„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie mazowieckim” – pod takim tytułem Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję online. Zaprosił do udziału w niej producentów ziemniaka i doradców rolniczych. Tematyka była zróżnicowana a liczba omawianych zagadnień duża.

Głównym celem spotkania było poznanie Programu dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, zmierzającego do gruntownej restrukturyzacji branży ziemniaczanej poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych. Program ten wspiera producentów także poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakujeProdukt Polski. Do zagadnień zawartych w Programie dla Polskiego Ziemniaka nawiązywały wystąpienia prelegentów.

Tomasz Bieńkowski – prezes Polskiej Federacji Ziemniaka – przedstawił zasady prowadzenia bioasekuracji fitosanitarnej w celu wyeliminowania groźnej choroby ziemniaka –  bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Wykładowca zwrócił uwagę na podstawowe zasady bioasekuracji oraz:

  • przechowywanie sadzeniaków w nowych opakowaniach i czystych zdezynfekowanych skrzyniach,
  • nie przecinanie bulw, nawet jeśli kupowane są sadzeniaki kwalifikowane,
  • utrzymanie w czystości magazynu, sprzętu i skrzyń– pamiętając o ich dezynfekcji,
  • dokładną dezynfekcję w przypadku korzystania z obcego sprzętu (bezpieczniej korzystać z własnego pola i sprzętu),
  • nie składowanie w swoim gospodarstwie obcych ziemniaków, a jeśli już to należy wydzielić osobny magazyn i oznakować skrzynie,
  • w przypadku korzystania z wynajętych środków transportu – wymagania potwierdzenia dezynfekcji transportera poświadczonej protokołem.

Rafał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego wskazał, że w Polsce dostrzegana jest potrzeba samoorganizowania rolników się w celu sprostania rosnącym wymogom rynkowym (dotyczy to w szczególności wielkości sprzedaży oraz jakości produktów). W UE już są coraz mocniej podnoszone głosy, że „świat nie może dłużej być zależny od jednego dominującego modelu biznesu, a gospodarce światowej niezbędna jest większa różnorodność, zaś spółdzielnie udowodniły swoją zdolność do odegrania znaczącej roli w tej przemianie”. Podejście grupowe pozwala na obniżanie kosztów produkcji (zakupy środków produkcji czy energii elektrycznej po korzystniejszych cenach), a jednocześnie prowadzone działania marketingowe i sprzedażowe umożliwiają osiągniecie lepszej pozycji biznesowej.

 

Julian Ćmikiewicz z firmy Digital Crops w prelekcji pt. „Zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska. Ziemniak – dobry dla nas i dla planety” wiele uwagi poświecił różnicom, jakie wynikają z zasad zrównoważonej produkcji rolnej oraz produkcji ekologicznej. Wykładowca zaznaczył, że rolnictwo zrównoważone to nie to samo co rolnictwo ekologiczne.„Rolnictwo zrównoważone dla wielu producentów jest nieznane lub źle rozumiane. Bardzo częsty błąd to uznawanie tych dwóch technologii uprawy za to samo. Podstawową zasadą dotyczącą rolnictwa ekologicznego jest brak obecności syntetycznych środków ochrony roślin lub nawozów sztucznych w procesie produkcji”. Natomiast rolnictwo zrównoważone korzysta z nich. Głównym jego założeniem jest korzystanie z takich środków produkcji, ale mądrze, z troską o środowisko. Tak produkowana żywność jest bezpieczna, ma wysoką jakość i walory zdrowotne. Rolnictwo zrównoważone przestrzega zasad bioróżnorodności, dba o żyzność gleby, ale także zapewnia efektywność produkcji i godziwy dochód rolnikowi. Pozwala produkować na dużą skalę. W rolnictwie ekologicznym wysokie koszty produkcji uniemożliwiają wyspecjalizowaną produkcję na dużych areałach. Możliwa jest ona jedynie w gospodarstwach niż mało i średnio obszarowych. Mniejsza wydajność rolnictwa ekologicznego również nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rynkowych na żywność.

Spotkanie online miało charakter innowacyjno-edukacyjny. Przekazane informacje służyły wdrażaniu innowacji w rolnictwie, popularyzacji dobrych praktyk i jednocześnie promowaniu nowoczesnych technologii uprawy ziemniaka w województwie mazowieckim.

Konferencja pt. „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie mazowieckim” została dofinansowana ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Janusz Sychowicz

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Źródło

2020-12-11T12:51:05+01:0011.12.2020|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda