Koszty produkcji w gospodarstwach rolnych

Prowadzenie działalności rolniczej wymaga poniesienia kosztów o określonym typie i rozmiarze. Aby można było ustalić strukturę rodzajową kosztów na poziomie gospodarstwa rolnego, trzeba dysponować bazą danych rachunkowych, utworzoną na podstawie szczegółowych zapisów danych, jaką dysponuje rachunkowość rolna, prowadzona w ramach Polskiego FADN.

Obowiązujący tutaj system klasyfikacji kosztów dzieli koszty produkcji na dwie podstawowe kategorie: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie (koszty ogólnogospodarcze, podatki, amortyzacja, koszty czynników zewnętrznych).

Koszty bezpośrednie

Są to koszty, które:

  • można bez żadnej wątpliwości zaliczyć do określonej działalności produkcyjnej,

  • ich wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji,

  • mają bezpośredni wpływ na wielkość (wartość) produkcji; należą do nich m.in. koszty: nasion i sadzeniaków, nawozów (bez wapna nawozowego), środków ochrony roślin, inseminacji zwierząt, usług weterynaryjnych i leków, pasz, ubezpieczeń plantacji i zwierząt, koszty specjalne, np. opakowań, ściółki i konserwantów, usług specjalistycznych (suszenie produktów, przygotowanie do sprzedaży, opłaty targowiskowe, dezynfekcja, klasyfikacja zwierząt) oraz najmu do prac specjalistycznych (dorywczo).

Koszty pośrednie

Pozostałe koszty w gospodarstwie rolnym, niezależnie od tego, czy możliwe jest ich przypisanie do danej działalności produkcji, zaliczane są do kosztów pośrednich. Są to:

  • koszty ogólnogospodarcze – wynikają one z istnienia gospodarstwa i nie można ich przypisać poszczególnym działom produkcyjnym w gospodarstwie,

  • podatki,

  • amortyzacja,

  • koszty czynników zewnętrznych (pracy najemnej, czynszów i dzierżaw, odsetki).

Do kosztów ogólnogospodarczych należą: koszty energii elektrycznej, opału, paliwa i smarów, remontów bieżących, konserwacji i przeglądów, usług produkcyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Koszty ogólnogospodarcze wraz z kosztami bezpośrednimi zaliczane są do tzw. zużycia pośredniego, które obejmuje wartość zużytych na cele produkcyjne produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji i materiałów z zakupu.

Szczegóły analizy kosztów na stronie

2019-09-11T10:29:47+02:0020.09.2019|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda