XVII Dzień Ziemniaka Żelazna 2019

na terenie RZD SGGW w Żelaznej

11,00 – otwarcie spotkania

11,15 – 13,00 – część wykładowa

13,15 – 15,00 – omówienie prezentowanych technologii uprawy i ochrony ziemniaka na polu pokazowym

15,30  – dalsza dyskusja przy obiedzie

Data

05.07.2019

Czas

Cały dzień