Integrowana Produkcja Roślin: jaka skala?

Zainteresowanie rolników prowadzeniem Integrowanej Produkcji Roślin jest wciąż niewielkie. Wskazują na to dane Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępnione na prośbę portalowi agropolska.pl.

Wynika z nich, że w ostatnich 6 latach liczba wydanych certyfikatów zwiększyła się z niecałych 2,9 tys. szt. do prawie 3,9 tys. szt. (tabela 1). Powierzchnia upraw, na które udzielono certyfikacji ulegała zwiększeniu z 18,3 tys. ha do 22,1 tys. ha. Natomiast wielkość certyfikowanego plonu wzrosła z niecałych 600 tys. t do prawie 800 tys. t. Jednak na największą skalę Integrowana Produkcja była prowadzona w roku 2016, gdy wydano 4,2 tys. certyfikatów na prawie 25,8 tys. ha i na blisko 845 tys. t.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest to produkcja wysokiej jakości owoców, warzyw i roślin rolniczych, dająca pierwszeństwo bezpiecznym metodom niechemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

W celu uzyskiwania wysokich i wysokiej jakości plonów, w IP dopuszczalne jest stosowanie selektywnych lub wybranych częściowo selektywnych środków ochrony roślin. Niezwykle ważne jest również, aby chemiczne zwalczanie szkodników stosować tylko wówczas, gdy ich liczebność przekracza przyjęty próg szkodliwości. Aby to jednak stwierdzić, konieczne jest systematyczne prowadzenie lustracji pod kątem występowania szkodników, chorób i chwastów – jest to podstawowy element racjonalnej ochrony roślin. Stosowanie środków chemicznych powinno być prowadzone w oparciu o zasadę „tak mało, jak to jest możliwe i tak dużo jak tego wymaga sytuacja”.

Płody rolne pochodzące z Integrowanej Produkcji Roślin są systematycznie kontrolowane na obecność substancji szkodliwych, głównie pozostałości środków ochrony, azotanów oraz metali ciężkich.

Ważnym elementem IP jest możliwość identyfikacji miejsca pochodzenia certyfikowanego produktu, gdyż każdy z producentów już w trakcie zgłoszenia się do systemu IP otrzymuje niepowtarzalny numer wpisu do rejestru.

Jednostką nadzorującą całość systemu Integrowanej Produkcji Roślin w Polsce jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło

http://piorin.gov.pl/

2019-10-21T11:24:05+02:0008.11.2019|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda