Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Normy jakości handlowej EKG/ONZ

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pełni rolę polskiego Sekretariatu Współpracy z Grupą Roboczą EKG/ONZ do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych. Za realizację wynikających z tej funkcji zadań odpowiada Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG/ONZ

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) powstała 28 marca 1947 roku (na mocy rezolucji 36 (IV) przyjętej na 4 sesji Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ) i jest jedną z pięciu Komisji Regionalnych powstałych przy ONZ.

EKG skupia aktualnie 56 państw członkowskich, nie tylko europejskich (Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę, Izrael, Kazachstan). Państwa członkowskie prowadzą dialog i współpracę w kwestiach gospodarczych i branżowych. W pracach EKG mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponad 70 międzynarodowych organizacji branżowych i innych organizacji pozarządowych bierze aktywny udział w działaniach EKG/ONZ. Warto dodać, że Polska należy do EKG od początku jej działalności.

Europejska Komisja Gospodarcza ma swoją siedzibę w Genewie. W imieniu EKG działa Komitet Wykonawczy, który między innymi przygotowuje sesje Komisji, opiniuje dokumenty, ocenia i zatwierdza programy prac komitetów sektorowych.

Cele Europejskiej Komisji Gospodarczej

 • działanie na rzecz podnoszenia aktywności ekonomicznej,
 • tworzenie norm prawa międzynarodowego regulującego liczne dziedziny obrotu międzynarodowego,
 • podtrzymywanie i rozwój więzów gospodarczych między krajami członkowskimi i innymi krajami świata,
 • zbieranie informacji ekonomicznych, technologicznych i statystycznych, ich analiza i rozpowszechnianie.

EKG składa się z ośmiu głównych organów roboczych, w tym Komitetu Sterującego do spraw Wzmocnienia Potencjału Handlu i Norm, w ramach którego działa Grupa Robocza do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych.

Grupa Robocza EKG/ONZ do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych

Grupa Robocza do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (WP7) jest odpowiedzialna za wypracowanie zharmonizowanych norm jakości handlowej dla produktów rolnych. Celem jej działania jest wspomaganie handlu międzynarodowego poprzez stworzenie kryteriów jakości handlowej w formie norm, zgodnie z aktualną praktyką handlową. W pracach tej grupy biorą udział państwa członkowskie EKG, kraje niebędące jej członkami oraz międzynarodowe i regionalne organizacje branżowe. Za koordynację pracy w ramach grupy oraz jej sekcji branżowych odpowiada Sekretariat Grupy Roboczej WP7.

W ramach Grupy Roboczej aktualnie funkcjonują cztery sekcje branżowe do spraw standaryzacji:

 • Świeżych Owoców i Warzyw
 • Owoców Suchych i Suszonych
 • Sadzeniaków Ziemniaka
 • Mięsa.

Polski Sekretariat Współpracy z Grupą Roboczą EKG/ONZ do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych

Polski Sekretariat Współpracy z Grupą Roboczą EKG/ONZ do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (WP7) prowadzony jest od momentu powołania grupy. Na początku rolę Polskiego Sekretariatu pełnił Centralny Inspektorat Standaryzacji. W styczniu 2003 roku tradycję prowadzenia polskiego Sekretariatu przejął Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który kontynuuje dobrą praktykę współpracy, dba o zachowanie ciągłości prac oraz właściwe reprezentowanie kraju na forum Grupy Roboczej i jej sekcji branżowych.

Główne zadania polskiego Sekretariatu Współpracy

 • pełnienie funkcji łącznika pomiędzy Sekretariatem w Genewie a Polską,
 • koordynacja działalności dotyczącej prac WP7 w kraju,
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i zbieranie komentarzy,
 • przekazywanie uwag i propozycji związanych z prowadzonymi aktualnie pracami,
 • koordynacja uczestnictwa polskich przedstawicieli w spotkaniach Grupy Roboczej WP7 i jej sekcji branżowych,
 • rozpowszechnianie wiedzy o pracach grupy i wypracowanych normach EKG/ONZ.

Normy jakości handlowej EKG/ONZ

Jakość jest pojęciem kluczowym dla rynku międzynarodowego. Normy jakości handlowej są powszechnym elementem porozumienia między wszystkimi uczestnikami rynku oraz swoistym punktem odniesienia w kontroli jakości. EKG/ONZ opracowywała dotychczas normy jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw, owoców suchych i suszonych, ziemniaków, mięsa i jego przetworów, jaj i ich przetworów oraz kwiatów ciętych. Normy te stosowane są przez rządy, producentów, importerów, eksporterów a inne organizacje międzynarodowe wykorzystują dorobek EKG/ONZ we własnych pracach normalizacyjnych.

Normy jakości handlowej, broszury interpretacyjne oraz inne dokumenty związane są dostępne na stronie EKG/ONZ.

Proces tworzenia norm EKG/ONZ

 1. Złożenie propozycji opracowania normy dla wybranego produktu lub nowelizacji normy przez zainteresowane strony lub sekcję branżową.
 2. Zatwierdzenie realizacji nowych prac przez Grupę Roboczą WP7.
 3. Wybór sprawozdawcy lub sprawozdawców projektu lub nowelizacji normy.
 4. Przedstawienie projektu normy lub jej nowelizacji przez sprawozdawcę lub stronę zainteresowaną na forum sekcji branżowej.
 5. Zgłaszanie propozycji zmian, rezerwacji do projektów norm w formie pisemnej do Sekretariatu Grupy Roboczej WP7, nie później niż na 10 tygodni przed następną sesją lub w terminie wyznaczonym przez Sekretariat umożliwiającym przygotowanie dokumentów i ich dystrybucję.
 6. Przedstawienie zaakceptowanego projektu normy lub jej nowelizacji przez sekcje branżowe na Grupie Roboczej WP7 do przyjęcia jako norma, jej nowelizacja lub jako norma na okres próbny.

Źródło

2020-11-27T13:33:51+01:0015.12.2020|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda