Restaurator / Kucharz / Promotor żywienia

Restaurator / Kucharz / Promotor żywienia2019-06-03T08:02:51+02:00

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Dane:

Pola oznaczone * są wymagane.
Rodzaj członkostwa: CZŁONEK ZWYCZAJNYY

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. złoży deklarację członkowską,
b. jest związana z branżą ziemniaczaną,
c. wpłaci na konto Stowarzyszenia roczną składkę członkowską.

Członkowie zwyczajni mają prawo: a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności

Stowarzyszenia, Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów poprzez wykonywanie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

Regularna roczna składka:

Standardowa składka dla wybranego profilu działalności: {math_result}zł


RODO:

1. Informujemy, że administratorem podanych powyżej danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Federacja Ziemniaka z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-480) przy ul. Wiejska 17/16 (dalej jako „PFZ”).

2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są wyłącznie w celach związanych z członkostwem w PFZ, w szczególności w celu realizacji uprawnień wynikających z członkostwa i przesyłania informacji dotyczących PFZ oraz newslettera.

4. Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w PFZ.

5. Informujemy, że dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PFZ oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy zdania poprzedniego oznaczają wykorzystywanie danych również w celach marketingowych realizowanych przez PFZ.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@federacjaziemniaka.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do PFZ oraz zachowania statutu Członka stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych, a także w przypadku wniosku o ograniczenie bądź usunięcie danych czy też cofnięcia zgody, niemożliwe jest dalsze świadczenie przez PFZ usług związanych z członkostwem w PFZ. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują wykluczeniem z PFZ Członka, którego dotyczą, z wyjątkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 10. Decyzje dotyczące podanych w formularzu danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 11. Kontakt z PFZ, w tym z osobą realizującą w PFZ obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@federacjaziemniaka.pl.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda