Choroby magazynowanych bulw ziemniaków – jak ograniczyć straty plonu?

Ziemniaki w Polsce przechowuje się bardzo długo, a okres ten jest zależny od kierunku ich użytkowania. Dla sadzeniaków może wynosić 6-7 miesięcy, dla odmian konsumpcyjnych nawet 9-10 miesięcy. Podczas tego długiego okresu dochodzi do dużych strat w magazynowanych bulwach, szacuje się je na ok. 11% (wartość stała przez ostatnie 5 lat). Największe straty w przechowywanych ziemniakach odnotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim oraz lubelskim – wynoszące ok. 12%. Do magazynowanych w okresie zimy 2018/2019 przeznaczono ponad 3,8 mln t ziemniaków, tj. ok. 51% zbiorów z 2018 r. Porażenie bulw ziemniaka chorobami przechowalniczymi to czynnik powodujący dotkliwy wzrost strat, obniżenie jakości, a także zmniejszenie wartości nasiennej sadzeniaków.

Czynniki wpływające na ograniczenie strat magazynowanych bulw ziemniaka to:

 • – zbiór bulw we właściwym terminie,

 • – zbiór należy przeprowadzać podczas suchej pogody,

 • – na polu nie powinno pozostawiać się bulw chorych, nie nadających się do użytku. Należy je głęboko zakopać (na 3 sztychy łopaty),

 • – sortować można wyłącznie bulwy obsuszone, nie wcześniej niż 2-3 tygodnie po zbiorze,

 • – podczas transportu, przeładunku i sortowania należy unikać kaleczenia, uderzeń i odgnieceń bulw,

 • – nie wolno przykrywać wykopanych bulw nacią ziemniaczaną, lecz wyłącznie suchą i czystą słomą,-

 • – jeżeli ziemniaki przechowuje się w kopcu, należy każdego roku zmieniać jego miejsce,

 • – temperatura w piwnicach, przechowalniach i kopcach powinna wynosić 4-5 0C, w żadnym wypadku nie może przekraczać 6 0C,

 • – podczas transportu wczesnych, niezupełnie dojrzałych bulw należy zapobiegać ich zaparzeniu lub przegrzaniu,

 • – ziemniaki przechowywane w kopcach, piwnicach, przechowalniach należy stale kontrolować, czy nie uległy zbytniemu oziębieniu lub nadmiernemu zagrzaniu,

 • – przechowywane ziemniaki winny pochodzić tylko ze zdrowych i sprawdzonych plantacji,

 • – wybierając odmiany ziemniaków należy zwrócić uwagę na ich wysoką wartość przechowalniczą,

 • – należy zwrócić uwagę nie tylko na temperaturę, ale również na wilgotność powietrza na każdym etapie przechowywania bulw,

 • – należy likwidować zawilgocenia ścian i sufitu w przechowalniach, stosując wentylację obiegową,

 • – czas wentylacji powinno ograniczyć się do niezbędnego minimum,

 • – zaleca się usuwanie pojawiających się ognisk gnilnych w pryzmie.

Źródło

2019-10-21T11:16:05+02:0006.11.2019|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda