Akcja Informacyjna WIORIN i Rynku Hurtowego Bronisze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz

Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

PRZEKAZUJE PONIŻSZY KOMUNIKAT

do producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających

BULWY ZIEMNIAKÓW

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają podmioty, które UPRAWIAJĄ, MAGAZYNUJĄ, PAKUJĄ, SORTUJĄ, WPROWADZAJĄ lub PRZEMIESZCZAJĄ ziemniaki inne niż sadzeniaki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Indywidualny numer wpisu do ,,rejestru przedsiębiorców” składa się z:

00                 /           00              /            000000

kod województwa*         kod powiatu*      kolejny numer w województwie

* zgodnie z przepisami o statystyce publicznej

OZNAKOWANIE ZIEMNIAKÓW

Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być oznakowane NUMEREM WPISU do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Oznakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki może posiadać dowolną formę, np. naklejki lub etykiety.

Oznakowanie umieszcza się w sposób trwały i widoczny na opakowaniach ziemniaków. Jeżeli ziemniaki przemieszczane są luzem oznakowanie umieszcza się na środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.

Zaświadczenia dla ziemniaków innych niż sadzeniaki przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus.

SANKCJE KARNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW

Za nieprzestrzeganie wymogów w zakresie oznakowania oraz w przypadku wprowadzania do obrotu ziemniaków przez podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców grożą sankcje w drodze mandatu karnego.

Podmioty, które wyprowadzają z Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw UE lub przemieszczają na terytorium RP z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (w tym ziemniaki) niezaopatrzone w zaświadczenie i oznakowania podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 12500 zł.

źródło

2019-10-07T11:46:10+02:0016.10.2019|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda