Agrofagi – Pomoc finansowa i dotacje z budżetu państwa

Agrofagi kwarantannowe w niektórych przypadkach ich wykrycia w gospodarstwie, uprawniają do ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa. Pomoc obejmuje pokrycie poniesionych strat oraz kosztów zwalczania tych organizmów szkodliwych w ramach tak zwanych dotacji przedmiotowych.

Agrofagi – zakres dotacji i pomocy od państwa

W ramach dotacji możliwe jest ubieganie się o pomoc w zakresie:

  • pokrycia strat wynikających z wystąpienia bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub bakterii Ralstonia solanacearum (sprawca choroby – śluzaka) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka lub na ziemniaki inne niż sadzeniaki lub wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka,

  • pokrycia kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia agrofagów kwarantannowych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji przedmiotowych regulowane są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Wnioski o udzielenie i wypłacenie dotacji na agrofagi składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w każdej jednostce Inspekcji. W 2019 roku złożonych zostało 10 takich wniosków, dla których Główny Inspektor wydał decyzje przyznające pomoc na łączną kwotę przeszło 2,3 miliona złotych.

Szczegóły

2020-06-15T13:31:18+02:0014.07.2020|
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda